A HOLT TENGER ÉS QUMRAN

A közösség leghíresebb helyszíne Qumran, a Holt tengertől nem messze fekvő központ. Kutatások szerint ez akkoriban a Holt tenger partszakaszához tartozott, így hajóval is megközelíthető volt. Nagy valószínűséggel lehetett hát egy kereskedelmi és szellemi központ ez a hely, ahogyan azt a barlangrendszerekben fellelt raktárak és könyvtárak, a Holt tengeri tekercsek, és sok más ősi írás lelőhelye is alátámasztja.

Az eredeti gondolat, miszerint itt egy teljesen elszigetelt, aszkéta szekta élt volna, több ponton megdől, és ahogy a kutatások folytatódnak, egyre inkább kirajzolódik egy élő, a környező világhoz szorosan kapcsolódó közösség körvonala. A már említett egyszerű, szerény élet nem jelentette a tudás, a magas fokú kultúra és a kifinomultság hiányát.

Ásatások során nagyon sok finoman megmunkált, az akkori világban is értékesnek számító tárgyakat, a kereskedelemben használatos fizetőeszközt találtak. A spirituális szemlélet, ahogy az itt lakók a mindennapjaikat élték, ahogy viszonyultak az anyagi javakhoz, az választotta külön őket környezetüktől, kortársaiktól.