A SZERETET SZENT KÖZÖSSÉGE

Az eukarisztia, vagyis a kenyér és a bor szertartásos megáldása és elfogyasztása ősi rituálé, amely jóval a kereszténységet megelőző időkre nyúlik vissza. Az égi és földi áldás, gondoskodás és szeretet jelképe. A szeretet, a Mindenség leghatalmasabb ereje, az egyetlen út, amely visszavezet bennünket Istenhez, eredetünkhöz.

Az esszénus Úrvacsora, vagyis a Szeretet Szent Közössége ezt az ősi hagyományt hordozza magában. Megosztjuk egymással az Atya szeretetét, amely isteni energiaként áramlik az élő gabonából készült kenyérbe és az élő szőlőtőke gyümölcsébe.

A szertartás része az áldásosztás, amikor papjainktól áldást lehet kérni az élet különböző területeire és saját feladatainkra. Egyes ünnepeken, a püspökök jelenlétekor az áldásosztás része a test, a lélek és a szellem kezelése is. Különleges alkalom ez, amikor a püspök a Szentlelket hívja a gyógyulni vágyóhoz.