HITÉLET

“Tiszteld Égi Atyádat és Föld Anyádat,

és élj a Közösség egy Törvénye szerint,

hogy hosszú életed legyen a Földön.”

SZERTARTÁSOK 

 Az Esszénus Béke Evangéliumot Edmond Bordeaux Székely munkássága tárta újra az emberiség elé. Gazdag, ősi tudás tárháza ez, melyből mi is előszeretettel merítünk, hiszen a szertartások által az ősi szövegek ereje összekapcsol bennünket azzal a végtelen forrással, amelyből az esszénusok is merítették erejüket. Az angyalok – mint szellemi erők – a Fény követeiként az esszénusoknál és így a mi szertartásainkban is központi helyet foglalnak el.

A szertartásaink során használt Napkereszt a kereszténységet megelőző ősi szimbólum, amely a teljességet, a mindenséget képviseli.

FÉNY-ÚT SZERTARTÁS

A kenyér és a bor szertartásos megáldása és elfogyasztása ősi rituálé, amely jóval a kereszténységet megelőző időkre nyúlik vissza. Az égi és földi áldás, a gondoskodás és a szeretet jelképe, hiszen a szeretet a Mindenség leghatalmasabb ereje, az egyetlen Út, amely visszavezet bennünket a Fényhez, eredetünkhöz.

HÁZSZENTELÉS

Az otthon fogalma a legtöbb ember számára nyugalmat és biztonságot jelent, egy helyet, ahova mindig hazatérhet, és ahol szeretetre lel. Ilyen módon az általunk hétköznapinak mondott helyeknek is megvan a szentsége.

KERESZTELÉS

A keresztelő a névadás fogalmához kapcsolódik. Az ember számára ősidők óta fontos a név és annak kiválasztása – egyes hitek szerint meghatározta az illető sorsát. Bár a lélek tökéletes, testbe zárva elfeledi azt. A Napkereszt emlékezteti őt valós eredetére. Bárki, bármikor ráébredhet, hogy szüksége van erre a kapcsolatra, így a keresztelés felnőttként is elvégezhető.

ESKÜVŐ

A házasság rituáléja a női és férfi energia összekötését jelenti. Két ember szabad akaratából választott közös Útjához az angyalok segítségét és áldását kérjük a szertartás által. Ősi hagyomány szerint a házasulandók egy esküt mondanak egymásnak, melyben maguknak ígérik meg, hogy mit tesznek közös életük érdekében. Fontos része a szertartásnak, amikor kenyérrel és borral kínálják meg egymást, egymás iránti gondoskodásuk és felelősségük jelképeként.

BONTÁS

Hitünk szerint a házasság nem feltétlen jelenti a halálig tartó összeláncolást. A szabad akaratból választott közös Út mindaddig tart, amíg a lelkek együtt és szabadon fejlődnek és tanulnak, az emberek pedig boldogok tudnak lenni egymás mellett, közös Útjukhoz és esküjükhöz méltóan tudnak bánni egymással. A közös útnak lehet vége, de ez is szabad döntés kell, hogy legyen. Fontos, hogy mindkét fél le tudja zárni magában a kapcsolatot és el tudja engedni a másikat.

TEMETÉS

A halál utazás és átalakulás. Mennyei Atyánktól kapott lelkünk örök életű, csupán Föld Anyánktól kapott testünk múlik el, mikor feladatát beteljesítette. A szertartás a lélek számára ünnep, amikor visszatérhet eredetéhez, a résztvevők számára pedig elengedést és felszabadulást hoz.