HITVILÁG

Az esszénusok a világmindenséget egy férfi energia, a Mennyei Atya és egy női energia, a Föld Anya egységeként tekintették. A Mennyei Atyának és a Föld Anyának tulajdonítottak hat-hat királyangyalt, akikkel a legszorosabban tartották a kapcsolatot minden angyal közül. Ezen kívül központi szerepet kapott az életükben a Béke angyala és a Hétszeres Béke tanítása.

Az angyalok szertartása minden reggel és este volt. Reggelente a Föld Anya, míg esténként a Mennyei Atya egy-egy angyalának energiájával dolgoztak a hét hat napján. A hetedik napon magával az Atyával és Anyával meditáltak, nekik szenteltek szertartásokat.

A Mennyei Atya hat angyala:

Örökkévalóság angyala
Kreativitás (Munka) angyala
Szeretet angyala
Bölcsesség angyala
Harmónia angyala
Erő angyala

A Föld Anya hat angyala:

Élet angyala
Öröm angyala
Nap angyala
Víz angyala
Föld angyala
Levegő angyala

Délben az úgynevezett Béke Szertatásnak volt ideje, melyhez a Béke angyalát szólították és a béke hétszeres arculatának egyikével meditáltak:

Béke a testtel
Béke az égi hatalommal
Béke a földi hatalommal
Béke a világegyetemmel
Béke az emberiséggel
Béke a hozzátartozókkal
Béke a lélekkel

Mindennapjaikat munkával, segítéssel és tanulással töltötték. Gondolatviláguk érdekes ötvözete volt több tannak. Kabbalisták is voltak, és emellett tanulmányozták az ősi kaldeus, perzsa, egyiptomi írásokat, főleg az asztronómia és a gyógyítás terén. Nagyban befolyásolták tanaikat a perzsa, pythagoreus, buddhista és hellenisztikus tanok. Képesek voltak más vallások és tanok elemeit szintetizálni, változni, tanulni, fejlődni, és ezzel mind új minőséget létrehozni. A kortársaik gyakran félt és irigyelt képességeik, tanaik és tudásuk nagy részét az angyalokkal történő kommunikációnak, a folyamatos kapcsolattartásnak köszönhették.

Tanaiknak voltak belső és külső elemei. Exoterikus tanaik közé tartozott a „Genezis esszénus magyarázata”, „Mózes a Törvény prófétája” és a „Hegyi Beszéd”. A beavatottak számára elérhető, ezoterikus tanaik között az életfáról szóló tanítást, az Egyesüléseket és a hétszeres békét tarthatjuk számon.

Az esetleg misztikusnak hívható tudás mellett ugyan úgy jártasak voltak a hétköznapibbnak mondhatóban, a matematikától a földművelés számos titkáig. Számukra a földművelés is szent gyakorlat volt, egység a Föld Anyával. Számukra a vele való munka, belső béke és az egység megélése egyet jelentett az élettel és az egészséggel. Tanultak az évszakok ritmusából, a növények és állatok világából, és megértették, hogy sorsuk összekapcsolódik. Úgy hitték, hogy az ember dolga folytatni a Teremtő munkáját a Földön, előkészítve az Új Világot.

Az esszénusok szellemiségét legjobban három szóval, a „segíteni, tanítani, gyógyítani” jelszavakkal lehet kifejezni. Tudásukat a szegények, rászorultak támogatására, a beteg gyógyítására fordították. Tanították és segítették az embereket a spiritualitás és hétköznapi dolgok terén egyaránt.

A hagyomány folytatásával az FGYMEE ennek a szellemiségnek a magvait szeretné megfelelően adaptálva átültetni a modern korba. Hisszük, hogy a hit és a vallás élő dolgok, nem az embertől függetlenek, és így az emberekkel együtt kell, hogy fejlődjenek, változzanak, segítve, támogatva ezzel az embereket, nem pedig megkövülten hátráltatva őket.